LEFKOŞA

Zorlu Töre

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ 

1956 yılında Larnaka’ya bağlı Akhisar köyünde doğdu. İlkokulu Vuda’da,  Ortaokulu  İskeleBekirpaşa’da ve Liseyi de Türk Lisesin’de okudu. Çukurova Üniversitesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Töre, 1. Ve 2. Mutlu Barış Harekatı’ndaÜçşehitler Köyü’nde ve Akıncılar’da Mücahit olarak görev yaptı. Askerliğini yedek subay olarak tamamladı. Lise ve Üniversite yıllarında birçok kültür ve sanat faaliyetlerinde yer alan Zorlu Töre, Talebe Derneği, Türk Ocakları Derneği, Milliyetçi Düşünce Derneği, Milliyetçi Adalet Partisi, UBP Gençlik Kolları ve UBP’nin çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı.

Kısa bir dönem Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı da yapan Zorlu Töre, birçok panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Üçüncü kez milletvekili seçildi.

7 Ocak  Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili olarak seçilmiştir.

9 Şubat 2018 tarihinde Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 18 Ocak 2021 tarihinde bu görevi sona erdi.

Rumca ve İngilizce bilir.

Evli ve beş çocuk babasıdır.

 

Olgun Amcaoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ 

            3 Mart 1966 yılında Gönyeli’de doğdu. Bayraktar Ortaokulu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesisi  Muhasebe bölümünü  tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kasım 1987 – 1992 yılları arasında Kredi Kambiyo Bölümü “B” imza yetkili Şef Yardımcısı olarak Kıbrıs Kredi Bankasında çalıştı. Mayıs 1992 yılında Gelir ve Vergi Dairesinde görev yaptı. 2001 yılında KDV Merkez Şube Sorumlusu oldu. 21 Temmuz 2009 yılında Maliye Bakanlığı Bakanlık  Müdürü oldu. 12 Ekim 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu.

4 Mayıs 2016 – 15 Ocak 2018 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

            1997-2004 yılları arasında yedi dönem Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği’nde faal üyelik yaptı.

2004-2005 yılları arasında Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı.

            2005 Gönyeli Tenis Kulubü Yönetim Kurulu Mali İşler sorumluluğu yaptı. 2001-2003  ve 2008-2009 Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulubü Başkanlığı yaptı. 2007 Gönyeli Spor Kulubü Denetleme Kurulu Başkanlığı yapatı.

7 Ocak 2018 MiletvekilliğiErken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili Seçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde, Komite  Üyesi olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

            Çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hasan Taçoy

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

1963 yılındaLefkoşa’dadoğdu. 1986 yılındaABD’de Wisconsin ÜniversitesiEkonomiveSiyasalBilimlerFakültesi’ndenmezunoldu. BirsüreSerbestTicaretveKonfeksiyonSanayiiileuğraştı.

TicaretOdasıMeclisi’ndeüçdönem, GençİşadamlarıDerneğiYönetimKurulu’nda da ikidönemgörevyaptı. 1994 yılındaJaycees’inkurucuüyesiolarakgörevaldıve 1998 yılınakadarYönetimKurulundagörevinisürdürdü. 1996 yılındaVakıflarKrediŞirketiYönetimKuruluüyeliğiyaptı. ABD’de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School’undüzenlediğiTopluYönetimŞekillerikursunakatıldı. Hentboldalındakulüpyöneticiliğiyaptı.UlusalBirlikPartisiLefkoşaİlçesiGençlikKollarıBaşkanlığıgöreviniyürüttü.AyrıcaŞubat 1999 ileMayıs 2009 yıllarıarasında UBP LefkoşaİlçeBaşkanlığıgöreviniyürüttü.

6 Aralık1998  ve 14 Aralık 2003 GenelSeçimlerindeUlusalBirlikPartisi’ndenLefkoşaMilletvekiliseçildi.

         20 Şubat 2005 ErkenGenelSeçimlerindeve 19 Nisan 2009 ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenLefkoşaMilletvekiliseçildi. 4 Mayıs 2009 tarihindekurulanEroğluHükümetindeBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörevaldı. 17 Mayıs 2010 tarihinekadarbakanlıkgöreviniyürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir.

10 Ekim 2014 tarihindeBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörevaldı.3 Temmuz 2015 tarihindeHükümetinistifasısebebiylebakanlıkgörevisonaermiştir.

7 Ocak 2018 MilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerinde UBP LefkoşaMilletvekiliseçilmiştir.Ekonomi, Maliye, Bütçeve Plan KomitesiveAvrupaBirliğiUyumYasaTasarılarınıGörüşmekÜzereOluşturulanGeçiciveÖzelKomitesi’nde, KomiteÜyesiolarakgörevaldı.

         22 Mayıs 2019 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi – HalkınPartisiKoalisyonHükümetindeEkonomiveEnerjiBakanıolarakgörevaldı.Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihindesonaerdi.Görevinihalen UBP Lefkoşamilletvekiliolarakdevam ettirmektedir.

İngilizcebilir.

Evliveikiçocukbabasıdır.

Ahmet Savaşan

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

Ahmet Savaşan 1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimlerini Lefkoşa’da gördü. Savaşan, 1999 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Mühen­dislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisansını; yine aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programını; 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını; 201 Tde Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı.
Profesyonel iş hayatına 1999 yılında Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Ahmet Savaşan, KKTC turizminin bilimsel temellerde gelişmesi ve ülkeye kongre ve sağlık turizmi başta olmak üzere alternatif turizm çeşitleri kazandırılması­na yönelik olarak pek çok projede görev almıştır. Bu güne kadar 1 00’den fazla ulusal kongre, konferans ve toplantının organizasyonunu yöneten Savaşan’ın, KKTC’nin uluslararası platformda tanıtılmasına da önemli katkısı olmuştur. Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerin­den ötürü çok sayıda ödülü bulunan Ahmet Savaşan, KKTC’de Turizm Bilinci’nin oluşturulması ve ayrıca ülkede Turist Sağlığı’nın öneminin algılan­ması ile Sağlık Turizmi’nin gelişmesi konularında da bilim ve uygulama alanında pek çok çalışma yapmıştır.
1997 yılında Yakın Doğu ailesine katılan ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Genel Sekreterliği, Kıbrıs Türk Hava Yolları Denetim Kurulu Üyeliği, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Araştırma Geliştirme Merkezi Kurucu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Ahmet Savaşan, eğitim, turizm, sağlık konularında çeşitli yasa tasarısı çalışmalarına da katkı koymuştur.Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Ahmet Savaşan, halen Yakın Doğu Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
2015 yılında Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’ni kurarak kurucu başkanlığını üstlenen Ahmet Savaşan, konseyin KKTC adına Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 54. üyesi olarak kabul edilmesinde belirleyici bir rol üstlenmiş­tir. Şubat 201 Tde Ürdün’ün Başkenti Amman’da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nda KKTC’yi temsilen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliğine de seçilen Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Turizmi Master Planı’nın hazırlanması için yapılan Sağlık Turizmi’ni Geliştirme Projesi’nde proje başkanı olarak görev almıştır. Sava­şan evli ve bir çocuk babasıdır.

 

         

Faiz Sucuoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

         1961 yılında Baf’ınPoli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Almanya’da Tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tamamlayarak,   Zeynep-Kamil Hastahanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.

          İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastahanelerde çalıştı. Zeynep Kamil Hastanesinde ihtisasını tamamladı. İstanbul’a dönüşünde bir süre Başasistan olarak Zeynep Kamil Hastahanesi’nde  çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü. Askerlik hizmetinin ardından 19 yıldan beridir kendi özel kliniğinde çalışmaktadır.

         Nisan 2011 tarihinden 28 temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığını yapmıştır. 

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak Parlementoya girmiştir.        

         15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 MilletvekiliğiErken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletekili seçilmiştir. Sayıştay Komitesi Başkanlığı ve Çevre Komitesinde,  Komite Üyesi olarak görev yaptı. 

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Görevini halen UBP Lefkoşa milletvekili olarak devam etttirmektedir.

İngilizce ve  çok iyi derecede Almanca bilir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Alişan Şan

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ     

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk öğretimini Gönyeli İlkokulu’nda Orta eğitimini de Türk Maarif Koleji’nde aldıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Banka Finans Bölümü mezunu olmuştur.

İş yaşamı yanında KKTC’nin daha iyi noktaya gelmesi için sivil toplum örgütlerinde önemli görevler alan Alişan Şan;

• Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği

• KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği

• Beşparmak Düşünce Grubu Kurucu Üyesi

• Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi Üyeliği

• Mapfree Yaşam Spor Kulübü Başkanlığı

• Gönyeli Spor Yönetim Kurulu Üyeliği

• TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Sancağı Yönetim Kurulu Üyeliği

• Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşveren Temsilciliği

• TMK Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Ulusal Birlik Partisi’nde de önemli görevlerde bulunarak partisine hizmet veren Alişan Şan;

• Parti Meclisi Üyeliği,

• Gönyeli Örgütü Yönetim Kurulu Üyeliği,

• UBP Dış İlişkiler Komitesi Üyeliği görevlerinde yer almıştır.

İş insanı Alişan Şan; otomotiv, sigorta, inşaat, ticaret, yazılım ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Oşan Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

İyi derece İngilizce bilen Alişan Şan, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Sadık Gardiyanoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ   

Lefkoşa İlçe Başkanı olan Gardiyanoğlu,1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. Gençlik Gücü, Koop-Spor ve Çetinkaya Spor kulüblerinde lisanslı sporcu olarak voleybol  liglerinde Lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan takımlarda yer aldı.1991 yıları arasında KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından tüm spor baranşları içerisinden yılın sporcusu ödülünü aldı.Kıbrıs Türk Hava kurumunda  lisanslı sporcu olarak model uçak ve model roket dalında Türkiye şampiyonluğunu ikişer  kez kazandı. 1994 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatro gurubunda sahne aldı. 1994-1995 yıllarında KTTOK bünyesinde ralli hakemliği yaptı.

Üniversite atletizim ve Voleybol takımında bir çok şampiyonluklar yaşadı.2012 yılında tüm spor hakemleri branşlarının içerisinden seçilerek Yılın Hakem’i seçilmiştir.Üniversiteden 1999 yılında mezun olduktan sonra inşaat şirketlerinde mimar, yönetici mimar, şantiye kontroler mimar, satış temsilcisi mimar ve genel müdür görevlerinde bulunduktan sonra kendi özel mimarlık ofisi ve müttahitlik şirketini kurdu.Halen serbet Mimar ve  Mütaahit olarak meslek yaşantısını sürdürmektedir.Bir genç ülkeyi değiştirebilir sloganı ile 2019 yılında Lefkoşa Güneş Spor Kulübü’nü kurarark, özellikle ihtiyaçlı çocuk ve gençlerin spor yapmasına olanak sağlamış ve birçok sporcu yetişmesinde öncü olmuştur.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi, İlçe Başkanı olan Sadık GARDİYANOĞLU, parti içerisinde ilk kez 1994 yılında bağlı olduğu örgütünde gençlik kolları üyesi olarak başladığı siyasi yaşamını 17 Ekim 2015 tarihinde yapılan  Lefkoşa ilçe kongresinde seçilerek İlçe Başkanlığını kazanan Sadık GARDİYANOĞLU İlçe Başkanlık görevine 3 dönemdir devam etmekte olup, iyi derecede ingilizce bilip, evli ve iki çocuk babasıdır.

GAZİMAĞUSA

Dursun Oğuz

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

         1966 yılında (Ayvacık Çarşamba), Samsun’da doğdu. 1975 yılında KKTC’ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tezli olarak tamamladı.

         1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD’de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

         2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.        

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa Milletvekili seçilmiştir.

         22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı.

         Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sunat Atun

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ MAĞUSA MİLLETVEKİLİ

         1973 yılında Mağusa’da doğdu. Lise Eğitimini  tamamladıktan sonra 1995 yılında, İngiltere’de Leicester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nde “(Avrupa) Lojistik Yönetimi” ve 1997 yılında ise Plymouth Üniversitesinde Nakliye Yönetimi master programlarından mezun oldu.

         Armatörlük – Denizcilik Şirketi olan A&S ATUN Ltd.’de  yöneticilik yaptı. 2005 yılında Ticaret Odası Meclis üyeliği,  2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanı ve 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı  görevinlerini  yürüttü.        

         19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazi Mağusa Milletvekili olarak seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde  kurulan Eroğlu Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.       24 Mayıs 2013 tarihinde ise UBP Gazi Mağusa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.        

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisin’den Mağusa Milletvekili seçildi. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan Seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.        

         15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde 4 Nisan 2016 tarihine kadar Ekonomi,Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde 2 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

         7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği secimlerinde yeniden UBP Gazi Mağusa Milletvekili seçilmiştir. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi üyesidir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır

Oğuzhan Hasipoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

1974 yılında Gazi Mağusa’da doğdu. Gazi Mağusa Türk Maarif Kolejinden mezun oldu. Ortaokul ve Lise dönemlerinde Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nde futbol oynadı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Deniz ve Devletler Hukuku üzerine İngiltere’de Southampton Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

1999-2001 yılları arasında İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak İstanbul’da avukatlık yaptı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hukuk müşavirliğini ve Vakıflar Örgütünün Kapalı Maraş’taki mülkleri ile ilgi olarak hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu.

Kıbrıs Müzakere sürecinde şu  görevlerde bulundu:

Annan Planı Müzakere sürecinde Deniz Hukuku teknik komite üyesi (2004

Altı başlıktan sorumlu Müzakere heyeti üyesi  ve hukuk danışmanı (2010-2015)

Kıbrıs Müzakereleri Mülkiyet komitesi üyesi (2015)

2012-2014 yılları arasında BM Genel Sekreteri himayelerinde gerçekleştirilen Cenevre, New York ve Green Tree zirvelerine katıldı.

2017 yılında İsviçre’nin Cenevre ve Crans Montana şehirlerinde  gerçekleşen Kıbrıs Müzakerelerine UBP temsilcisi olarak katıldı.

2016 yılında UBP’nin Avrupa Muhafazakar ve Reformist Siyasi Grubuna (ECR) katılımı için heyet içerisinde yer alarak sunum gerçekleştirdi. Ayrıca UBP Dış İlişkiler sorumlusu olarak Kıbrıs Türk siyasi partileri ile  Rum siyasi partilerinin Kıbrıs konusunda her ay gerçekleştirdikleri ara bölgedeki toplantılara katılmaktadır.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu  üyesi olarak görev yaptı.(2017)

2003-2017 yılları arasında Girne barosuna kayıtlı olarak  avukatlık yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa Milletvekili seçildi.Cumhuriyet Meclisi’nde Sayıştay Komitesinde  ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Meclisi Dış ilişkiler faaliyetlerinde  Avrupa Parlamentosu heyetinde  üyesidir.

            Evli ve üç çocukbabasıdır.

Hakan Dinçyürek

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

1963 yılında Mağusa’da doğdu. 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (ÇAPA) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Bir yıl ÇAPA’da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Sekiz yıl Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nde Asbaşkanlık yaptı.

Kuzey Kıbrıs Spor Hekimleri Derneği’nin kurucu başkanı olan Dinçyürek, halen bu görevi sürdürmektedir. Kıbrıs Türk Tabibler Birliği yönetim kurulu ve 2002-2006 yılları arasında da Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2011 ve 2013 yıllarında iki kez Türkiye genelinde bilimsel başarı ödülüne layık görülmüş ve Kıbrıs Türk Ortopedi tarihinde birçok ilklere imza atmıştır. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne Ortopedist olarak aktif katkılarda bulunmuştur. Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi’nde 2013 Milletvekili seçimlerine kadar görev yaptı.

28 Temmuz 2013, Erken Genel SeçimlerindeDemokrat Parti Ulusal Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçilmiştir. 10 Ekim 2014 tarihinden 15 Temmuz 2015 tarihine kadar Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevi yürüttü. 3 Mart 2016 tarihinde Demokrat Parti Ulusal Güçlerden istifa etti. Görevini bağımsız Milletvekili olarak devam ettirmektedir.

Resmiye Canaltay

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİ MAĞUSA MİLLETVEKİLİ

            1961 YılındaGazimağusa’dadoğdu.İlk okuluAnkara’daokudu.Namık Kemal Lisesimezunuolupişletmealanındaüniversiteeğitimgördü.Halen DAÜ iletişimFakültesi’ndeiletişimalanında master yapmaktadır.KüçükyaşlardanitibarenUBP’niniçindeaktifbirşekildebulundu.4 dönem UBP Gazimağusa Kadın KollarıBaşkanlığıyaptı.2 dönemisePartiMeclisiüyeliğineseçildi.Uzunyıllarişkadınıolarakturizmalanındafaaliyetgösterdi. BirdönemKıbrısTürkSeyahatAcenteleriBirliği (KITSAB) Başkanlığıyaptı.BaştaAnavatanTürkiyeolmaküzereİngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Azarbeycangibiülkelerdeturizmfuarlarıveçeşitliseminerlerekatıldı.Gazimağusa’nınbirmarkakentolmasıiçinuğraşvermekteolup, “AntikMağusaVakfı’nın” üyesivekurucuBaşkanıdır. KıbrısTürkHalkı’nındeğerlerininanlatılmasıamacınıgüdenvehaftalıkolarakyayınlanan “BizdenHikayeler” adlıTelevizyonprogramınınhazırlayıcısıvesunucusudur. “Mağusa Plus ve North Cyprus UK” gazetelerindeaylıkköşeyazılarıyayınlanmaktadır.KPKD Otelloçokseslikorosundakoristoluptekyıldızlıdalgıçtır.

            7 Ocak 2018 tarihindeyapılanMilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerinde UBP GaziMağusaMilletvekiliolarakseçilmiştir.İdari, KamuveSağlıkİşleriKomitesiüyesiveKültürVarlıklarınıKorumaKomitesiüyesidir.

            20 Şubat 2021 tarihindeBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörev aldı.

Evlive 2 çocukannesidir.İngilizcebilmektedir.

Hüseyin Çacuş

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİ MAĞUSA MİLLETVEKİLİ

Hüseyin Çavuş, 25 Temmuz 1979 tarihinde Gazi Mağusa’da çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Ortaokul ve Lise öğrenimini İskele Bekir Paşa Lisesi’nde okuyan Çavuş, yükseköğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Hotel İşletmeciliği bölümünde tamamladı.

Çavuş; 1996-1997 yılında Akova Çiftçiler Birliği Spor Kulübü As Başkanlığı’nı yaptı.

2005-2006 yılında Akova Çiftçiler Birliği Spor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Çavuş, 2005 yılında Hüseyin Çavuş Petrol Ltd. 2008 yılında Yakar Ticaret ve 2017 yılında ise Kelle Farm Trading Ltd’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

2014 yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanlığı’na seçilen Çavuş, Başkanlığı döneminde Birlik Genel Merkez binası dahil birçok projenin hayata geçmesini sağladı.

2016’da Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası yönetim kuruluna seçilen Çavuş, 2018 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. Genel Kurulu’nda açık ara farkla yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Hüseyin Çavuş, evli ve üç çocuk babasıdır.

GİRNE

Ünal Üstel

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

1955 yılında Baf’ın Yeşilova Köyünde doğdu. Orta ve Lise tahsilini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı.    22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü.        

         19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.           

         28 Temmuz 2013  Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçilen Sayın Üstel 4 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

 7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.

         22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 19 Haziran 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona erdi ve ayni tarihte Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

         Evli ve İki çocuk babasıdır.

Kutlu Evren

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

1957 yılında Girne’de doğdu. İlköğretimini Köşklüçiftlik İlkokulunda, Orta ve Lise Eğitimini de Türk Maarif Koleji’nde yaptı. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı.

Serbest meslek sahibi olarak, Doğal mermer, Granit ve Seramik konularında faaliyet gösteren Şirket sahibidir.Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshere faal üyeliği, Beşparmak LionKlübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Klübü kurucu üyeliği ve Spor Klüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden Milletvekili seçildi.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı  olarak  görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti.   16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yenidenUBP Girne Milletvekili seçildi.

         22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan 41. Koalisyon Hükümetinde (UBP-HP), 19 Haziran 2020 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı oldu. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.

         9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

Evli ve iki çoçuk babasıdır.

İzlem Gürdağ

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

            1972 yılında Limasol’da doğdu. İlk, orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Biyolog ünvanı ile mezun oldu. KKTC’ye dönüşünde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde Biyolog olarak göreve başladı. Bir süre sonra Girne Dr.Akçiçek Hastahanesi’ne nakledilerek onbir yıl burada görevini sürdürdü.

            2008 yılında Devlet Hastahanesi’nden ayrılarak LAMEL adı altında kendi özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarını açtı. Girne Beşparmak Lions klübünde üye, yönetim kurulu üyesi ve Başkan olarak hizmet verdi. UBP kadın kolları yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

            28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden  Girne Milletvekili seçildi.

            7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk annesidir.

Özdemir Berova

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

            1968 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastahanesinde İhtisasını tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı ve Girne Akçiçek Hastahanesi Kalkındırma Derneği Başkanlığı yaptı.

            Girne Dr. Akçiçek Hastahanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığı ve Başhekim yardımcılığı görevlerini yürüttü.

            2013 Erken Genel Seçimlerinde Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi İdari Amirliği, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanlığını yürüttü. 2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanı, 2016-2017 yılları arasında ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı görevlerini yaptı. 2015-2016 yılları  içerisinde de Avrupa Komisyonu Parlamenterler Asamblesinde üyelik yaptı.

            7Ocak 2018 Erken Milletvekilliği Genel Seçimlerinde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesidir. İyi derece İngilizce  bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Küçük

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

1977 Girne doğumluyum. Ailem, 1974 yılında Tatlısu Köyünden kuzeye göç etmiştir. Erenköy direnişinden başlayan, TMT’de var oluş mücadelesi veren şehit ailenin çocuğu ve şehit amcamın ismini gururla taşıyorum. UBP ‘nin kuruluş ve örgütlenmesinde aktif görev yapan Ağırdağ eski muhtarı Mustafa Ş. Muhtaroğlu’nun torunuyum.

2004-2013 yılları arasında Eğitim Bakanlığı’nda görev aldım. Kamu görevinden ayrılıp özel sektörde genç bir girişimci olarak HEDİYEM SU Ltd. isimli aile şirketimizin genel müdürlüğünü devam ettirmekteyim.

2011 yılında başlattığım EĞİTİM DOSYASI isimli TV programını 10 yıl boyunca hazırlayıp sundum.

Matematik öğretmenliği lisans, İşletme Ekonomisi ve Finans Master eğitimini tamamladım. DAÜ Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktora eğitiminin tamamlama aşamasındayım.

Spor kulübü ve derneklerinin yönetimlerinde görev aldım. İşveren olarak Sanayi odası, Ticaret odası ve İŞAD üyesiyim. İyi derecede ingilizce bilmekte, Evli ve 2 çocuk babası.

GÜZELYURT

Ali Pilli

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ  GÜZELYURT MİLLETVEKİLİ

            1955’teBaf’abağlıFalya (Gökçebel) köyündedoğdu. İlkokuluFalya’da, ortaokulveliseyiiseBafKurtuluşLisesi’ndetamamladı.ÇukurovaÜniversitesi Tıp Fakültesi’ndenmezunolduktan sonar İstanbul KartalEğitimveAraştırmaHastanesi’ndeİçHastalıkları (dahiliye) dalındakiuzmanlıkeğitiminitamamladı.Bugünekadarşugörevlerdebulundu: Türkiye’deçeşitlisağlıkbirimlerinde, GüzelyurtSağlıkMerkezi’nde, CengizTopelHastanesiveLefkeSağlıkMerkezi’ndeİçHastalıklarıUzmanı, GüzelyurtSağlıkMerkezindeisesorumluhekimolarakgörevyaptı.

            2013 yılındayapılangenelseçimlerdeUlusalBirlikPartisi’ndenmilletvekiliolarakseçildive 2018 Erkenseçiminekadarbugörevisürdürdü. Bu süreçteHukukveSiyasiİşlerKomitesi, DilekçeKomitesi, GüzelyurtHastanesiileilgiliihalesürecibusüreçteyaşananlarvekamuihaleyasasınınpratikteortayaçıkardıklarızorluklarileilgiliMeclisAraştırmaKomitesiüyelikleriniyaptı.

             7 Ocak 2018 tarihindeyapılanMilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerindeyeniden UBP GüzelyurtMilletvekiliolarakseçildi.Dilekçeve Ombudsman KomitesiBaşkanYardımcısıolarakgörevaldı.

            22 Mayıs 2019 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi-  HalkınPartisiKoalisyonHükümetindeSağlıkBakanıolarakgörevaldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihindekurulan UBP-DP-YDP KoalisyonHükümetinde de devametti.  20 Şubat 2021 tarihindebakanlıkgörevisonaerdi.

            Evlivebirçocukbabasıdır.

Ziya Öztürkler

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GÜZELYURT MİLLETVEKİLİ

Dr. Ziya ÖZTÜRKLER 1978 yılında Güzelyurt’ta doğdu. Annesi Limasol, babası Baf’ın Susuz Köyün ’den olup Güzelyurt’a yerleşmiş bir ailenin ikinci çocuğudur. Babası Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi komutanlarındandır. İlk, orta ve lise eğitimini Güzelyurt’ta tamamladı. Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde aldı. Yakın Doğu Üniversitesi “Halk Bilimi Eğitimi” ve Yıldız Teknik Üniversitesi “Yönetim ve Liderlik” bölümlerinde yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. “Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nde” doktora eğitimi bulunmaktadır.

2001-2014 yılları arasında Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2014-2021 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2017 yılları arasında Güzelyurt Türk Kızılay Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2021 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Güzelyurt ile ilgili yaptığı araştırma sonrası “Güzelyurt Kültürü” adlı kitabı yayınlanmıştır. “Bir Gelecek Düşlüyorum” ve “Kıbrıs Gazetesi’nden Alıntılar” adlı kitaplarının yanında birçok bilimsel bildiri, makale ve çok sayıda köşe yazısı bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İSKELE

Nazım Çavuşoğlu

     ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ 

1965 yılındaTopçuköy’dedoğdu.Atatürk Üniversitesi Fen- EdebiyatFakültesi, Türk Dili veEdebiyatıBölümü’ndenmezunoldu.1991 yılındaTürk Dili veEdebiyatıÖğretmeniolarakKarpazMeslekLisesi’neatandı.On yılsüreyleburadaöğretmenveidareciolarakçalıştı.AynidönemdeGirneAmerikanÜniversitesi’ndeHalkEdebiyatıbranşında master eğitimiyaptı. 2001 yılındaGazimağusa KIBATEK VakfıEdebiyatKulübü’nünkurulmaçalışmalarınakatılıpKulüpBaşkanıoldu.İkiyılyürüttüğüBaşkanlıkdönemindebirçokkültürfaaliyetlerindebulundu. 2001-2002 yıllarıarasındaCanbulatÖzgürlükOrtaokulu’ndaveİskeleBekirpaşaLisesi’ndeMüdürMuaviniolarakgörevyaptı.

         14 Aralık 2003 GenelSeçimlerindeve 20 Şubat 2005 ErkenGenelSeçimlerindeUlusalBirlikPartisi’ndenİskeleMilletvekiliseçildi. CumhuriyetMeclisi’ndeİdariveSosyalİşlerKomitesiileHukukveSiyasiİşlerKomitesi’nde, partisinitemsilengörevyaptı.Aralık2006’da  UBPGenelSekreterliğineseçildi.

         19 Nisan 2009  ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenİskeleMilletvekiliseçildi. 4 Mayıs 2009 tarihindekurulanEroğluHükümeti’ndeTarımveDoğalKaynaklarBakanıolarakgörevaldı.27 Mayıs 2010 tarihindekurulanİrsenKüçükBaşkanlığındakiHükümetteiseMilliEğitim, GençlikveSporBakanıolarakgörevaldı.

         6 Nisan 2011 tarihindeKüçükHükümetideğişikliğindeİçişleriveYerelYönetimlerBakanıolarakgörevaldı. 13 Haziran 2013 tarihinekadarbugöreviyürüttü.

         28 Temmuz 2013 ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenİskeleMilletvekiliseçildi.

         16 Nisan 2016 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi-DemokratPartiUlusalGüçlerKoalisyonHükümetindeTarımveDoğalKaynaklarBakanıolarakgörevaldı                         7 Ocak 2018 MilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerindeyenidenUBP’denİskeleMilletvekiliseçildi.Hukuk, SiyasiİşlerveDışilişkilerKomitesi’ndeKomiteÜyesiolarakgörevaldı.

         22 Mayıs 2019 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi – HalkınPartisiKoalisyonHükümetindeMilliEğitimveKültürBakanıolarakgörevaldı.Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihindesonaerdi. 9 Aralık 2020 tarihindekurulan UBP-DP-YDP KoalisyonHükümetindeTarımveDoğalKaynaklarBakanıolarakgörev aldı.

Evliveikiçocukbabasıdır.

Emrah Yeşilırmak

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ

22 Aralık 1987’de Ziyamet’te doğdu. İlkokul eğitimini Ziyamet İlkokulu’nda, orta öğrenimini Dr. Fazıl Ortaokulu’nda, lise eğitimini Milas Ticaret Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Muhasebe bölümünde tamamladı. Kurumsal bir şirkette muhasebe ve finans müdürü olarak görev aldı.

21 yıl aktif olarak “güreş” sporuyla ilgilendi. Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 3 kez yılın sporcusu seçildi ve uluslararası turnuvalarda yer aldı. Güreş Spor Kulübü kurulumunda aktif rol alarak bu alanda 50’den fazla çocuğumuzu spora kazandırdı.

2018 yılında Yenierenköy Belediye Başkanı seçildi. Yenierenköy Belediye başkanı olarak kapısına kilit vurulan ve batırılan belediyeyi sürdürülebilir bir noktaya getirdi. Belediyeler Birliği yönetim kurulunda görev aldı. Özel de Ulusal Birlik Partisi genel de memleketimize hizmet için çıktığımız bu yolda yerel yönetimler de elde ettiğimiz tecrübe, bilgi ve birikimi merkezi hükümete taşımak amacı ile aday olmuştur.

1 çocuk babasıdır ve iyi  derecede ingilizce bilmektedir.

Yasemin Öztürk

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ

  1. 02.1974 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlkokulu Aygün İlkokulu, orta ve lise eğitimini Bekirpaşa Lisesinde tamamladı. 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Bölümünden Mezun oldu. Yaklaşık 11 seneden bu yana Avukatlık mesleği ile iştigal etmektedir.

            2016 2017 tarihlerinde İskele Şehit İlker Karter İlkokulunda Okul Aile Birliğinde As Başkan, 2017-2018 yılları arasında maarif Anaokulunda Başkan olarak görev yaptı. Yine 1992 -2003 yılları arasında Kıbrıs Türk Hava Yollarında Kabin Memuru ve Kabin Amiri  görevlerinde bulundu.

            Halen Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Son sınıfta okumaktadır.

            7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP İskele Milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Divan Katibi, Yasalardaki cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Üyesi ve Hukuk, Siyasi işler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi olarak görev aldı.

            Evli ve iki çocuk annesidir.

LEFKE

Fırtına Karanfil

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKE MİLLETVEKİLİ

1 Ekim 1971 tarihinde Limasol Gökçeağaç’ta doğdu. 1988-1989 döneminde Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu.

            1991 -1993 yılları arasında özel sektör ve tarım alanında çalıştı. 1993-1994 yılları arasında KKTC Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesinin Emlak Vergisi, Veraset Vergisi, Katma Değer vergisi ve Motorlu Araçlar Mukayitliğinde görev yaptı.

            1994- 2006 yılları arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Güzelyurt Kaza Mahkemesi Tebliği ve İcra Memuru olarak görev yaptı.

            2006-2022 yılları arasında Sürüş ehliyetleri Müfettişi olarak tüm ada genelinde Sürüş Ehliyetleri Müfettişi olarak çalıştı. Mesleği ile ilgili birçok çalıştaya katıldı.

            1997-2000 yılları arasında Yeşilyurt Spor Klübü Başkanı olarak görev aldı.          2008-2009 yılları arasında KKTC Tanıtma Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı.

            2008-2017 yılları arasında Güzelyurt 277. Sulama Birliği Başkanlığında görev aldı.

            2010-2022 yılları arasında Güzelyurt 113. Sulama Birliği Başkanlığında görev  yaptı.

            2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Lefke’den Ulusal Birlik Partisi Milletvekili adayı oldu.

            23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili seçildi. 7 Şubat 2022 tarihinde yemin ederek göreve başladı.

            Evli ve iki çock babasıdır.